Инфо про технику
 • Камера RED HELIUM 8k комплект

 • Аккумулятор 5 шт           

 • Зар.устройство на 4 акк.         

 • Объективы Lomo 9шт         

 • F=10mm T=3-22       

 • F=18mm T=1,6-16      

 • F=28mm T=1,4-16          

 • F=35mm T=1,3-16           

 • F=50mm T=1,5-16       

 • F=75mm T=1,6-16        

 • F=100mm T=2,3-16     

 • F=150mm T=3,2-16      

 • Makro F=75mm        

 • FOLLOW FOCUS

 • Ipad монитор контроллер WiFi

 • Реж. Монитор

 • 5 ND filter 0,6; 09; 1,2; 1,5; polo

 • Штатив VINTEN VISION 6

Red helium  uzbekistonda birinchilardan bo'lib Muvad video studiosiga olib keltirilgan va RED HELIUM UZ ARENDAGA BERILMOQDA

hozirgi kunda kino,klip ,rolik,va 4 k,8 k,formatlarida tasfirga olinayotgan barcha profissional

mahsulotlar manashunday kamerada tasvirga olinmoqda.